ORCIT

Online Resources for Conference Interpreter Training

Viri

no comment

EN CS  DE  EL  ES  FR  LT  SL

Dobrodošli na spletnih straneh ORCIT-a. Upamo, da vam bodo naši viri v spodbudo in pomoč.

Gradiva ORCIT so namenjena uvodu in spoznavanju osnov tolmaških spretnosti in tehnik. Uporabite spodnjo ikono za neposredni dostop do izobraževalnih virov ali pa kliknite desni meni in si preberite več o projektu.

The ORCIT materials are published under a CC BY-SA 4.0 DEED license – Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Icon linking to ORCIT resources bookshelf

Nekateri primeri in vaje so zaradi jasnosti predstavljeni v enojezični obliki: te dele sami prilagodite svojim izhodiščnim in ciljnim jezikom.

Zahvaliti se želimo študentom prostovoljcem, ki so nam pomagali zaigrati primere, vključno z nekaterimi ilustracijami »slabe prakse«. Vsi prizori v učilnicah so seveda v celoti izmišljeni.

Informacije in gradiva s konference ORCIT 2016 so na voljo na spletni strani konference.